Trang chính
Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Tài nguyên Tìm kiếm Văn bản
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ


Trao đổi liên kết
Thông tin
 
Tin tức » Tổ chức 27.02.2015 06:34
Hướng dẫn thuyên chuyển hè
05.04.2011 21:11

Xem hình
Hướng dẫn thuyên chuyển hè


 

UBND HUYỆN THẠNH TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÒNG GD VÀ ĐT                     Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
 


     Số : 232/PGD&ĐT - TB     Thạnh Trị, ngày24tháng 5 năm 2010

        Về việc thuyên chuyển hè

cho công chức, viên chức năm 2010

 

Kính gửi : Hiệu trưởng trường Mầm non, Mẫu giáo, Phổ thông trực thuộc.

 

Căn cứ Thông báo số 456/TB – SGD ĐT ngày 11 tháng 3 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc thuyên chuyển hè cho công chức, viên chức năm 2010

Thực hiện kế hoạch hàng năm của Ngành Giáo dục - Đào tạo về việc thuyên chuyển công chức, viên chức trong hè. Nay Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thạnh Trị hướng dẫn một số nội dung thuyên chuyển trong huyện năm 2010 như sau:

I.  Đối tượng, tiêu chuẩn xét thuyên chuyển:

1. Đối tượng:

Tất cả công chức, viên chức trong ngành giáo dục có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn muốn hợp thức hoá gia đình.

2. Tiêu chuẩn:

- Công chức, viên chức xin thuyên chuyển phải có thời gian công tác ở cơ sở ít nhất từ 5 năm trở lên và nơi chuyển đến có nhu cầu biên chế (riêng đối với nữ ít nhất từ 4 năm trở lên; 03 năm đối với giáo viên nữ công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn). Nếu là giáo viên phải được đào tạo hoàn chỉnh theo ngạch lương hiện hưởng, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên (giáo viên trong thời gian tập sự, đối tượng hợp đồng lao động không nằm trong diện xét thuyên chuyển).

- Nơi công chức, viên chức xin chuyển đến phải có cha, mẹ, vợ (chồng) đang công tác và cư ngụ được địa phương xác nhận. Không giải quyết thuyên chuyển cho các đơn vị cùng chung một xã hoặc thị trấn.

II. Hồ sơ xin thuyên chuyển:

- 02 đơn xin thuyên chuyển (theo mẫu qui định).

- 02 bản đánh giá công chức năm học 2008 – 2009  và có xác nhận của  đơn vị.

- 02 bản lý lịch mẫu 2a (hoặc 2c) có dán ảnh và xác nhận.

- 02 giấy khám sức khoẻ (trong vòng 6 tháng do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp).

- 02 bản sao văn bằng chuyên môn được đào tạo (có công chứng).

- 02 bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 (có công chứng).

- 02 bản sao quyết định vào biên chế (quyết định công nhận hết tập sự hoặc quyết định bổ nhiệm vào ngạch).

-  Quyết định lương hiện hưởng.

- 02 bản sao hộ khẩu thường trú của hộ khẩu gia đình nơi chuyển đến (có công chứng).

- 02 bản sao giấy đăng ký kết hôn (nếu có).

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Tất cả hồ sơ trên bỏ vào 02 phong bì ghi rõ họ và tên nơi đang công tác và nơi xin chuyển đến.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với Phòng Nội vụ trình UBND huyện gồm các hồ sơ sau:

+ 01 biên bản xét duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

+ 02 bộ hồ sơ xin thuyên chuyển của cá nhân.

+ 02 bản danh sách trích ngang hồ sơ của người xin thuyên chuyển do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện lập và có ý kiến chấp thuận của UBND huyện.

2. Đối với các trường trực thuộc Phòng Giáo dục – Đào tạo:

Sau khi xét duyệt xong đơn vị chuyển toàn bộ hồ sơ về nghiệp vụ TCCB Phòng Giáo dục và Đào tạo gồm các hồ sơ sau:

- 01 biên bản xét duyệt.

- 02 bộ hồ sơ xin thuyên chuyển của cá nhân (theo mẫu đã qui định).

- 02 bản danh sách trích ngang hồ sơ của người xin thuyên chuyển do trường lập và có ý kiến chấp thuận của UBND xã , thị trấn. ( Kèm theo mẫu đã qui định )

3. Thời gian nộp hồ sơ:

                Gửi về Phòng Giáo dục – Đào tạo (Đ/c Sơn Hoàng Minh Tâm) trước ngày 21/6/2010. Tất cả hồ sơ xin thuyên chuyển nếu không được cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết thì đơn vị tiếp nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản và gửi hồ sơ trả lại cho đơn vị của công chức, viên chức.

IV. Những vấn đề cần lưu ý:

                1. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ tập trung hồ sơ xét một lần. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Phòng cần thông báo đến tận công chức, viên chức biết để thực hiện.

                2. Đối với công chức, viên chức sau khi đã làm thủ tục xin thuyên chuyển vẫn công tác bình thường và chấp hành mọi sự sinh hoạt ở đơn vị cũ, chờ khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền cho chuyển. Nếu cá nhân tự ý rời khỏi cơ quan khi chưa có quyết định thuyên chuyển hoặc chưa có ý kiến cho phép của cấp có thẩm quyền coi như tự ý bỏ việc.

                3. Đối với các đơn vị quản lý công chức, viên chức sau khi có quyết định thuyên chuyển thì nhanh chóng giải quyết các thủ tục để cá nhân chuyển về đơn vị mới cùng với quyết định thuyên chuyển đúng thời gian qui định. Thủ tục cắt chuyển gồm có:

                + 02 giấy thôi trả lương ( Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp ).

                + 01 bộ hồ sơ gốc cho vào phong bì niêm phong.

                + Giấy xác nhận đã bàn giao xong các thủ tục có liên quan ở trường cũ.

                + Các giấy tờ cắt chuyển khác có liên quan.

                Nhận được hướng dẫn này các đơn vị nhanh chóng triển khai đến tận công chức, viên chức. Nếu trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Phòng Giáo dục và Đào tạo ( Đ/c Sơn Hoàng Minh Tâm ) để được hướng dẫn kịp thời./.

                                                                      TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:                                                                                                                  

- UBND huyện Thạnh Trị;

- Phòng Nội vụ;

- Lãnh đạo Phòng (để báo cáo);

- Các trường trực thuộc Phòng;                        

- Lưu: VT, LT.       


(Theo Hướng dẫn)Gửi qua YM

Những bản tin khác:Lên đầu trang
Hội khỏe phù đổng Huyện Thạnh Trị năm 2014    Các đơn vị chưa nộp kế hoạch năm học 2012 - 2013

  Các đơn vị chưa nộp biên chế năm học 2012 - 2013

  

 

 
Quản tri website và mail @pgdthanhtri.edu.vn thông tin xin liên hệ : Giang Thái Nhân, điện thoại 0988699575 mail administrator@pgdthanhtri.edu.vn


 

 
 

     

 


 

   

Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên
Bác Hồ
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000537369
IP của bạn: 54.205.34.249
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tài nguyên    ¤   Tìm kiếm

Thời gian mở trang: 0.252 giây. Số lần truy cập CSDL: 21
@ 2010 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng.
Đ/c: Ấp 2 T.T Phú Lộc huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Email: administrator@pgdthanhtri.edu.vn
.