Huyện Thanh Trì Khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho các trường THCS năm học 2019-2020