Trong giai đoạn nghỉ phòng dịch Covid 19, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì chỉ đạo các nhà trường khắc phục mọi khó khăn làm tốt công tác dạy học trực ...