Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho GV và NV cả 3 cấp học Mầm ...